Sandwich Bake


Din ir-ricetta perfetta biex tuza s-sandwiches li jifdal wara xi party u ma’ jinhela xejn!

Ghandek bzonn

Dixx tal forn ippreparat bl-isprej tal-hami

Sandwiches, perżut u ġobon jew dak li jkollok
6 bajd ghal dixx ta 26cm
125ml xorrox tal-butir [buttermilk]
250ml Jogurt Grieg
250g ġobon ħieles mill-lattożj
ftit paprika affumigata
niskata nocemuskata
Melh u bzar
Ghal wicc:
nhobb naghmel 100g cornflakes imfarrak biex jigi crunchy!

Ipprepara l-sandwiches fuq id-dixx tal-forn. Habbat il-bajd, ix xorrox tal butir [buttermilk], il-jogurt Grieg, il-ħalib u nofs il-ġobon, Nocemuskata, paprika affumikata u l-melħ u l-bżar u poġġihom fuq il-sandwiches. Jekk ghandek il hun ħallihom joghqodu għal siegħa.

Sahhan il-forn għal 180C. Ifrex il-Bqija tal-ġobon fuq il wicc u zid il cornflakes mfarkin fuq il wicc. Sajjar fil forn ghal 40 minuta. Servi shuna jew kiesha.

I use eggs by Big Fresh, olive oil by Filippo Berio, lactose free cheese Baronesse by Fior di Vita, bread by Jespers The Danish Bakery and kitchenware by K & Co.

Dizerta bil-Jogurt Grieg, ir-rummien u lampoon [diabetic friendly, low fat, low sugar]

Pakett jelly bla’ zokkor
100ml ilma shun
Qoxra ta’ xkomp
4 jogurt grieg tar-rummien u lampoon
200g rummien frisk u lampoon
Qoxra ta’ xkomp
weraq tan-nanniegħ

Poggi t-trab tal-jelly go skutella kbira. Zid il-ilma shun. Hawwad. Zid
il-jogurt tar-rummien u lampoon. Hawwad. Zid nofs l’ammon tal-lampoon u
rummien u erga hawwad. Zid ftit qoxra tax-xkomp.

Poggi t-tahlita go measuring jug u segwi l ammont tal likwidu mehtieg fuq
il-pakett tal-jelly. Zid bizejjed ilma jekk hemm bzonn skont l-instruzjoni
fuq il-pakett tal jelly. Hawwad u ferrah go tazzi.
Poggi fil frigg u halli t-tahlita taghqad.

Qabel mas servi zejjen il-wicc b’aktar lampoon u rummien u ftit weraq tan-
nanniegh ghal dekorazjoni.

For the recipe in English click here

Ghaliex il lampoon

Ghaliex ir-rummien

Ritratti Rachel Muscat Photography

Nuza jogurt grieg Kolios minn Quality Foods
Frott minn Big Fresh Mosta

Kolios raspberry yoghurt

Insalata tax- xgħir

barley salad 3

 

100g xgħir
1 Tsp za’atar [tahlita ta’ ħwawar mill-kcina lebaniza]
1/4 kuccarina Żerriegħa tal-kosbor
‘¼ kuċċarina Żerriegħa tal-kemmun
¼ kuċċarina ‘żrieragħ tal-bużbież
1/4 kuccarina
1 bużbież frisk
100g weraq tal-hass imħallat
50g tursin
50g nanniegh frisk
50g kosbor frisk
2 basal tar-rebbiegħa
2 sinniet tewm
1/2 bżar isfar
1 tadama kbira
1/2 tsp trab tal-kobor
2 mgharef ħall apple cider

4 mgharef żejt tal-ġirasole

qoxra ta xkomp mahkuka

50g lewz tal-pistaċċi
melħ u bżar iswed

Ibda billi ssajjar ix-xghir skond l-istruzzjonijiet fuq il-pakkett tiegħek.

Saffi l-ilma mix-xgħir u żommu lagemba. [żomm l-ilma biex tużah biex tagħmel Lemon Barley Cordial]

Ipprepara l-ingredjenti l-oħra. Qatta il haxix. Ghamel dry roast biz-żrieragħ billi tuza tagen jew wok jahraq bla’ xaham u thawdu ghal ftit minuti. Neħħi mit-tagen biex tevita ħruq.

Ħallat il-ħwawar maz-żrieragħ [za’atar, kemmun, kosbor] u żomm lagemba.

Qatta l-weraq tal-hass bicciet.

Uża mezzaluna biex taqta ‘l-weraq tal-kosbor frisk, it-tursin u n-nagħniegħ.

Sajjar il buzbiez frisk ħafif billi tpoġġiha go kazzola mimlija bl ‘ilma jagħli u żommu jghali għal 4 -5 minuti. Saffi l-ilma u ħallih jibred. Imbagħad qatta f’biċċiet żgħar.

Aqta ‘l-bżar isfar u t-tadam. Qatta il-basal tar-rebbiegħa u idhon it-tewm.
Ghamel l-insalata billi tħallat l-ingredjenti kollha flimkien fi skutella kbira. Zid iz-zejt tal-girasole u l hall. Ħawwad u żid nofs il-pistaċċi.

Eżatt qabel ma tkun se servi din l-insalata zid il-bqija tal-lewz tal-pistaċċi mqatta, melh u bzar u naqra ohra zghira zejt tal girasole.

Servi sħun jew kiesaħ.

Ricetti Ohra:

Cottage Pie bil-barley

Ilma tax-xghir

 

Banana Loaf bil-Jogurt Grieg – all-in-one [reduced fat, reduced sugar]

 

Ghandek bzonn:

250g dqiq self raising
1 kuċċarina trab tal-ħami
2 kikkri zokkor jew stevia [ekwivalenti, segwi t-tabella fuq il pakett]
2 mgħaref agave jew għasel
4 banana, mgħaffġa
vanilla
niskata kanella
4 bajdied
niskata melh
300g Jogurt grieg
qoxra ta 1/3 ta lumija
qoxra ta’ kwart ta’ laringa

Sprej tal-hami

Sahhan il-forn għal 190C

Ipprepara landa bis sprej tal-hami
Gharbel  id-dqiq darbtejn, zid it-trab tal-ħami.
Go mixer tal-eletriku, Żid iz- zokkor jew stevia u niskata melh, żid banana, bajd, vanilla, agave jew għasel u jogurt Grieg, melh kanella, vanilla. Ippuriza kollox flimkien sakemm it tahlita tigi lixxa.
Zid it tahlita ta’ dqiq u Ħawwad sakemm it-taħlita tingħaqad imma tħawwadx iz-zejjed.
Ferra go-landa tal-kejkijiet u ahmi fil forn ‘għal 45 minuta sa siegħa.
Ħalliha tibred qabel it-tneħħija mill-landa. Jekk se taghmel muffins halli ghal 25 minuta fil forn.

For the recipe in English click here

Trade Enquiries:

Nuza Jogurt Grieg Kolios minn Quality Foods

Rib Eye Steak biz-zalza Tikka Kari

sunday beef ribeye roast

 

ribeye steak with curry sauce 2ribeye steak with curry sauce 3

 

ribeye steak with curry sauce 4

ribeye steak with curry sauce 6

ribeye steak with curry sauce 7

 

curry steak

Trade Enquiries

Laham minn D Meats Butchery

Zalza Tikka Curry u Mango Chutney minn Sharwoods Malta

Jogurt Grieg Kolios minn Quality Foods Marketing

Haxix organiku minn Barbuto