Puddina tat-tuffieh u l-lewz [gluten free]

Pippa almond apple pie 3.jpg

Isservi 8

Ingredjenti

 • 1½ kg tuffieh tat-tisjir
 • 75g zokkor ismar
 • 200g lewz imqaxxar u mithun frisk
 • 200g butir, li tkun hrigtu minn qabel biex jirtab
 • 150g zokkor
 • 2 bajdiet, imhabbtin
 • Nitfa kannella

Metodu

 1. Qaxxar u qatta’ t-tuffieh.
 2. Poggihom f’targen kbir maz-zokkor ismar, il-kannella u madwar zewg mgharef ilma u hallihom fuq in0har sakemm jirtabu u jsiru kannellin.
 3. Poggihom go dixx tal-forn li tkun dlikt bil-butir u ppressahom fil-qieh.
 4. Saddattant, f’recipjent iehor hawwad il-butir u zokkor flimkien sakemm jirtabu sew u jkollok tahlita tajba.
 5. Bil-mod zid il-bajd imhabbtin ftit, ftit, imbaghad zid il-lewz mithun u kompli hawwad.
 6. Qassam din it-tahlita fuq it-tuffieh u llixxa l-wicc billi tuza mgharfa tal-injam maqluba.
 7. Sajjar f-forn imsahhan minn qabel ghal temperature ta’ 180C, ghal madwar 45 minuta sakhemm il-wicc jiehu kulur dehbi.
 8. Sserviha shuna bil-krema friska.

For the recipe in English click here

Kif Tahzen it-tuffieh

Photos: Gino Galea and Rachel Zammit Cutajar

Weekend baking ! Healthy Cookies tal-Quinoa

Quinoa cookies 3

Dawn huma gluten free, lactose free u low fat.

Chocolate Chip Quinoa Cookies

35g lewz midhun
280g quinoa msajra
kuccarina baking powder
50 g chocolate chips
100g coconut
2 abjad tal bajd
100g peanut butter jew almond butter
75ml coconut milk jew applesauce
100g agave jew ghasel
Vanilla
1/8 kuccarina kanella
niskata melh

Sahhan il forn 170C.

Ipprepara dixx tal forn bil karta forn u sprej tat-tisjir.

Hallat flimkien, il peanut butter, il-halib tal-coconut jew apple sauce u l vanilla flimkien sakemm it-tahlita tkun konsistenti

Go skutella ohra hallat il-lewz meidhun, il quinoa, il baking powder, il-chocolate chips, il-coconut u l-melh.  Zd il abjad tal bajd u hallat sew.

Hallat flimkien il-ingridjienti taz-zewg skutelli.  Ifforma blalen u aghfas ftit b’subajk halli taghmel forma ta cookie.

Ahmi ghal 20-25 minuta go forn shun 170C.  Hallihom jikshu kompletament qabel ma tnehhihom minn fuq it-trej.

For the recipe in English click here

Aktar informazjoni dwar il-quinoa hawn

Għaliex nagħzel il-ħafur?

Tabella hafur

 

Ricetti:

Easy Crunchy Oat Biscuits

Oat Soup

Overnight Oats

Healthy Smoothie Duo

Healthy and Easy Carrot Cake

Bars tal-hafur addatati ghat tfal zghar

Cookies tal-hafur biz zokkor ismar

Slajcis tal-Hafur, coconut u Cikkulata

Cookies Rotob taz-zunnarija u Hafur

Trade Enquiries:

Mornflake Oats, Superfast, Glutenfree, Oatmeal minn Rimus Group

Ic-ciccri friska

Tabella Ciccri

Ricetta glutenfre bil-ghagin u ciccri friska

Trade Enquiries:
Ghagin Gluten Free minn Sotelli Malta.[Kif Tahzen l-ikel tat-trabi u tfal]

Zejt taz-zebbuga Filippo Berio, Fry Light Spray, polpa tat-tadam u tadam tal bott X-Tra minn Rimus Group

Gobon Parmegian u Gran Padano Ambrosi minn Borg and Aquilina

[Kif Tahzen l-ikel tat-trabi u tfal]

Kif tahzen l-ikel tat-trabi u tfal

Tabella kif tahzen il ikel ghat trabi .png

This slideshow requires JavaScript.

 
Aktar informazjoni:
L-ewwel ikliet ghat-trabi

Ikel Ippurizat home made

Maxx tas-sweet potato u tuffieħ

Nutriment gĦat-trabi fl-ewwel xahar

Nutriment għat trabi fit-tieni xahar

Nsajru ghat trabi u tfal

Ikel li ghandek tevita ghat trabi

Ricetta: Bars tal-hafur addatat ghat tfal u toddlers

Tistaw issegwu l-programm televiziv kuljum fuq Smash TV u aktar informazjoni u ricetti bl’ ingliz fuq il-blog www.leahogg.com

 

Trade Enquiries:

Pasta shapes ghat-trabi u tfal gluten free minn Sotelli Malta