Flapacks Vegan Nejja [Raw Vegan Flapjacks]2 kikkri lewż mħallat

1/2 kikkra żrieragħ imħallta

1/2 kikkra ħafur

niskata kannella

niskata melħ

1/2 kikkra żejt tal-coconut

6 tamal kbar jew 100g tamal tac-cappa

vanilla

qoxra ta’ larinġa

mgħarfa kokodina

Għal wicc: 150g cikkulata skura u mgħarfa coconut

Idħon l-ingredjenti kollha flimkien madwar 5 minuti fil- proċessur tal-ikel.

Iksi dixx 21 x 15 cm bil-karta tal-ħami

Poġġi t-taħlita mħallta fuq il-karta tal-ħami u agħfas l-isfel b’kuċċarina u mbagħad idejk sabiex tkun kompatta ħafna

Dewweb iċ-ċikkulata u ferra fil-wicc. Żid il- coconut.

Għatti u ħalli fil-friġġ matul il-lejl.

Aqta ‘fi kwadri.

Jistgħu jiġu ffriżati

Puddina tat-tuffieh u l-lewz [gluten free]

Pippa almond apple pie 3.jpg

Isservi 8

Ingredjenti

 • 1½ kg tuffieh tat-tisjir
 • 75g zokkor ismar
 • 200g lewz imqaxxar u mithun frisk
 • 200g butir, li tkun hrigtu minn qabel biex jirtab
 • 150g zokkor
 • 2 bajdiet, imhabbtin
 • Nitfa kannella

Metodu

 1. Qaxxar u qatta’ t-tuffieh.
 2. Poggihom f’targen kbir maz-zokkor ismar, il-kannella u madwar zewg mgharef ilma u hallihom fuq in0har sakemm jirtabu u jsiru kannellin.
 3. Poggihom go dixx tal-forn li tkun dlikt bil-butir u ppressahom fil-qieh.
 4. Saddattant, f’recipjent iehor hawwad il-butir u zokkor flimkien sakemm jirtabu sew u jkollok tahlita tajba.
 5. Bil-mod zid il-bajd imhabbtin ftit, ftit, imbaghad zid il-lewz mithun u kompli hawwad.
 6. Qassam din it-tahlita fuq it-tuffieh u llixxa l-wicc billi tuza mgharfa tal-injam maqluba.
 7. Sajjar f-forn imsahhan minn qabel ghal temperature ta’ 180C, ghal madwar 45 minuta sakhemm il-wicc jiehu kulur dehbi.
 8. Sserviha shuna bil-krema friska.

For the recipe in English click here

Kif Tahzen it-tuffieh

Photos: Gino Galea and Rachel Zammit Cutajar

Scones tal-rikotta u laring [bla butir u bla zokkor irfinat]

 Scones tal-laring u rikotta

400g dqiq self raising

200g irkotta

qoxra ta’ lariga maħkuka

meraq ta’ laringa mahkuka

żewġ mgħaref għasel

żewġ bajdied.

Metodu:

Ħaddem l-irkotta fid-dqiq wara li tagħaddih minn passatur. Żid l-għasel, il-qoxra ta’ larinġa, il-bajd u l-meraq tal-larinġ. Agħmel l-għaġina. Tħalliex toqgħod fil-fridge imma mal-ewwel iftaħha u uża cutter biex tqatta’ l-iscones.  Dawn jridu jkunu 3 cm għoljin.

Poġġi fuq dixx miksi bil-karta forn. Aħmi f’forn f’temperatura ta’ 160 grad celsuis għal 25 minuta. Fl-aħħar ħames minuti idlek bi ftit bajd imħabbat billi tuża pinzell u ferrex ftit qoxra tal-larinġ fil-wiċċ. Irritorna fil-forn. Servi sħan jew kesħin.

For the recipe in English click here

Trade Enquiries:

Allinson self raising flour u Ambrosi Ricotta minn Borg and Aquilina

Weekend baking ! Healthy Cookies tal-Quinoa

Quinoa cookies 3

Dawn huma gluten free, lactose free u low fat.

Chocolate Chip Quinoa Cookies

35g lewz midhun
280g quinoa msajra
kuccarina baking powder
50 g chocolate chips
100g coconut
2 abjad tal bajd
100g peanut butter jew almond butter
75ml coconut milk jew applesauce
100g agave jew ghasel
Vanilla
1/8 kuccarina kanella
niskata melh

Sahhan il forn 170C.

Ipprepara dixx tal forn bil karta forn u sprej tat-tisjir.

Hallat flimkien, il peanut butter, il-halib tal-coconut jew apple sauce u l vanilla flimkien sakemm it-tahlita tkun konsistenti

Go skutella ohra hallat il-lewz meidhun, il quinoa, il baking powder, il-chocolate chips, il-coconut u l-melh.  Zd il abjad tal bajd u hallat sew.

Hallat flimkien il-ingridjienti taz-zewg skutelli.  Ifforma blalen u aghfas ftit b’subajk halli taghmel forma ta cookie.

Ahmi ghal 20-25 minuta go forn shun 170C.  Hallihom jikshu kompletament qabel ma tnehhihom minn fuq it-trej.

For the recipe in English click here

Aktar informazjoni dwar il-quinoa hawn

Weekend baking: Carrot Banana Cake All-in-One

If you prefer the recipe in English, click here 🙂

 

Ghaliex iz-zunnarija?

Ricetti ohra:

Muffins tal Banana u chocolate chips

Cookies bi-tliet ingridjienti

Baked Bananas with Banana Ice Cream

Gluten Free Banana Frangipan Tart

Trade Enquiries:

Allinson Dqiq Self raising, Silver Spoon zokkor mhallat bis stevia minn Borg and Aquilina

Baking tins by Prestige and Cake Boss at K&Co Telephone 79415384

Fruit and Vegetables by Oscar’s Fruit and Vegetables, Paola

Sunday Baking! Kejk tal-Blokka

kejk-tal-blokka-president

Ricetta antika tal-kejk tal-blokka minn Renato Briffa.  Kienu jbiegħu dan il kejk fuq il Monti b’użin.

250g zokkor –

250g Butir

250g Bajd

250 grms Dqiq

Mgharfa Baking powder

Hakka lumija

4 qatriet Vanilla

Metodu:

Hawwad iz zokkor mal butir bil-K beater u titfa l-bajd ftit, ftit wara li thallat

id-dqiq, baking powder, lumi u vanilla b’idejk bil-mod biex ma ddahhallux

arja.

Ipprepara dixx tal kejkijiet bil-baking paper u Itfa kollox go fiha.

ahmi go forn b’temperatura 170 C jew gas mark 5 ghal 40 minuta.

 

Nuza  Butir President minn Rimus Group