Għaliex għeneb?

Tabella ghaliex gheneb

Tista ssegwi Lea’s Good Food Everyday fuq Smash TV u fuq il-pagna ta’ facebook

x kids

Trade Enquiries:

XKidz by Plasmon at Vivian Corp

Frott u haxix frisk minn Big Fresh Mosta, Oscar’s Fruit and Vegetables Rahal Gdid u Barbuto [organiku]

 

 

Advertisements

Linguine b’zalza nejja ta’ tadam, il-beneficci tal-pizelli u l-ice lollies bil- blueberries ghat-tfal

Ricetta tal-ice lollies 

Tistaw issegwu Lea’s Good Food Everyday fuq Smash TV u fuq il-pagna ta’ facebook

Trade Enquiries:

XKidz by Plasmon minn Vivian Corp

Pizelli u haxix tal friza minn Green Isle minn Rimus Group

Pasta Rummo minn Kasco Group

Frott u haxix frisk, Big Fresh Mosta, Oscar’s Fruit and Vegetables Rahal Gdid, Barbuto [organic]