Il-benefiċċji tal-ħxejjex aromatici friski [herbs]

Filwaqt li dejjem nficcu ir-rimedji biex niggieldu l-mard u nippromovu saħħa tajba, ejjew ma ninsewx li meta nuzaw l-hwawar friski mal-ikliet taghna jistgħu jagħtu kontribut konsiderevoli ghal htiegiet nutrittivi tagħna jekk nieklu biżżejjed minnhom.  Qed nitkellmu dwar il ‘herbs’ friski, dawk li huma semplici  bhan nanniegħ jew ħabaq jew dawk li nsibu anqas fis suq bħal peresempju il-kosbor frisk.  Tista tgħid li minn aspett nutritiv , huma fl-istess klassi bħall-ispinaċi u l-kale.

 

Ippakkjati bil-vitamini u l-minerali

Bhala esempju nirreferi ghal-ħabaq li huwa sors sinjur ta ‘numru ta’ minerali – potassju, manjeżju u ammonti iżgħar ta ‘ħadid u kalċju – kif ukoll vitamina C, folate, vitamini B1 u K. Huwa wkoll għoli għall-fibra u antiossidanti.

U kull varjeta tal-hwawar friski huma mimlija sustanzi u ħafna propjetajiet li huma tajbin biex jipromovu saħħa tajba

 

Paragun bejn il-ħxejjex aromatici [herbs] u l- frott u ħxejjex

Bhala paragun jekk peresempju tizen il hwawar u  tizen l istess ammont ta laring, nistaw nghidu li il hwawar friski komuni li nsibu facli fis suq ghandhom kwazi  id-doppju ta Vitamina C mill laring. Nistaw nghidu wkoll li ix-xibt [dill] ghanda sitt darbiet aktar beta-karoten mill bettieha jew qara ħamra.

Madankollu, aħna nikkunsmaw biss normalment xi gramma waħda jew tnejn ta ħwawar friski filwaqt li jhossna li għandna bzonn nieklu per esempju hafna laring u xi kultant niffangaw fih.

Imma jekk inzidu l-ammont ta hwawar friski li nikkunsmaw, se nkunu qed nieħdu il vitamin u sustanzi aktar ikkoncentrati.

Il-hwawar friski jistaw jintuzaw bhala ingridjient principju

Nistgħu nibdew il-konsum tagħna ta ‘ħwawar friski, u l-vitamini u l-antiossidanti li fihom – billi nikludu regolarment fid dieta dixxijiet li huma mobija b dawn l ingridjienti.  Zewg dixxijiet tradizjonali u delizjuzi li nistaw naghmlu regolari huma per esempju l-insalata ta’ origini lebaniza tat- tabbouli maghmula bit-tursin u varjeta ta’ zalza ‘pesto’ li torigina mill kcina taljana.

Bi ftit  tursin mqatta fin ħafna [ghall-ahjar metodu nuza sikkina mezzaluna] ftit tewm, tadam mqatta fin u ftit bulgur  [qamħ ikkrekkjat]  nistaw nagħmlu din il insalata tat taboulleh facilment.  Ghal minn ghandu bzonn jsegwi dieta ħielsa mill glutina jista juza il quinoa minflokk il bulgur.

L-istess nistaw ngħidu ghal pesto.  L-aktar wiehed komuni huwa tal habaq imma tista ukoll taghmel il pesto tat tursin, pesto tal kosbor frisk, pesto tan nanniegh, u tista tuza verament kwaunkwe ħwawar friski li jaghtu rizultati u togħmiet differenti.  Il-hwawar friski kemm fill insalata tat taboulleh u fil pesto huma bla tisjir [nejja – raw] u għalekk nkunu nistaw ngawdu il-vitamini u n-nutriment massimi.

 

Ħxejjex aromatiċi u l- antiossidanti

Il  ħwawar friski huma ippakkjat b’antiossidanti – sustanzi li jipproteġu l-ġisem tagħna minn ħsara radikali.   Skont ir-ricerka juru li jgħinu biex jipproteġu kontra mard tal-qalb u possibilment kanċer, jghini li jkollna sistema ta’diġestjoni f’sahhita, u  jagħtu spinta lill-immunità taghna.  Jnaqqsu wkoll r-riskju ta’ battirja fl-ikel.

 

Filwaqt li l-ħwawar kollha huma sinjuri fl antiossidanti,  il-oregano , salvja, klin, sagħtar, merqtux u nanniegh fihom l-aktar propjetajiet antiossidanti.

 

Hwawar aromatic li ghandhom propjetajiet kontra l-batterja

It-Tursin huwa  magħruf ghal proprjetajiet anti-koagulanti u kontra l-battirja filwaqt li l klin qed jiġi ttestjat minn organizajzonijiet li jipproducu l-ikel bħala preservattiv naturali ghax ghandu propjetajiet gholjin kontra il batterja.

 

Ikseb burdata tajba bin-nanniegħ!

In-nanniegh huwa magħruf ghal riha u toghma tal-menthol tiegħu,  u ghalekk per esempju jista jtaffi l-indiġestjoni. Huwa wkoll ‘pick-me-up’ naturali. U għalhekk jintuza hafna bhala togħma fil-chewing gum,  il-misturi u l-helu tas-soghla u l-irjihat [lozenges].

 

Zuru www.leahogg.com

Ghaliex ic-Cherry Plum?

tabella cherry plum.png

 

Lea’s Tip

‘Nħobb nzid ic-cherry plum mgħolli ħafif gol-ilma bi ftit meraq tal-lumi jew laring mal-joghurt tal-mogħoż li hu aktar faċli biex jiddiġerixxi milli ħalib tal-baqra’

Goats milk yoghurt

Goats Yoghurt by Delamere

 

Trade Enquiries:

Joghurt tal-moghoz minn Quality Foods Marketing