Mussels bis-spagetti

Spagetti bil-mussels

500g spaghetti
10ml żejt taz-zebbuga

Basla mqatta

Sinna tewm mqatta

¼ kuċċarina paprika affumigata
1/4 kikkra tursin mqatta irqiq
3/4 kikkra nbid abjad
400g mussels tal bott
1/2 lumija, qoxra u meraq

100ml krema

Sajjar u saffi l-għaġin, irriżerva 1 1/2 tazza ilma tal-għaġin.
Sadanittant, f’borma oħra, saħħan iz-żejt taz-zebbuga fuq sħana moderata, zid il-basla, paprika affumigata u sajjar ghal 2 minuti.  Zid it tewm u l-inbid.  Zid il qoxra u meraq tal-lumi.   Sajjar sakemm il-likwidu jitnaqqas b’terz, madwar 4 minuti. Żid il-krema u s-spaghetti.  Hawwad u fl’ahhar zid il mussles tal-bott.  Servi u zejjen il wicc b’aktar tursin.