Dizerta bil-Jogurt Grieg, ir-rummien u lampoon [diabetic friendly, low fat, low sugar]

Pakett jelly bla’ zokkor
100ml ilma shun
Qoxra ta’ xkomp
4 jogurt grieg tar-rummien u lampoon
200g rummien frisk u lampoon
Qoxra ta’ xkomp
weraq tan-nanniegħ

Poggi t-trab tal-jelly go skutella kbira. Zid il-ilma shun. Hawwad. Zid
il-jogurt tar-rummien u lampoon. Hawwad. Zid nofs l’ammon tal-lampoon u
rummien u erga hawwad. Zid ftit qoxra tax-xkomp.

Poggi t-tahlita go measuring jug u segwi l ammont tal likwidu mehtieg fuq
il-pakett tal-jelly. Zid bizejjed ilma jekk hemm bzonn skont l-instruzjoni
fuq il-pakett tal jelly. Hawwad u ferrah go tazzi.
Poggi fil frigg u halli t-tahlita taghqad.

Qabel mas servi zejjen il-wicc b’aktar lampoon u rummien u ftit weraq tan-
nanniegh ghal dekorazjoni.

For the recipe in English click here

Ghaliex il lampoon

Ghaliex ir-rummien

Ritratti Rachel Muscat Photography

Nuza jogurt grieg Kolios minn Quality Foods
Frott minn Big Fresh Mosta

Kolios raspberry yoghurt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s