Ruggata Maltija

2 litri ilma

6 imsiemer tal-qronfol

il-meraq ta’ nofs lumija

il-qoxra ta’ nofs lumija

kuccarina essenza tal-vanilla

kuccarini essenza tal-lewz

zokk tal-kannella

1kg zokkor

biex isservi, mgharfa halib tal-bott ghal kull tazza

Metodu

Go borma hallat  iz-zokkor u l-ilma u gibhom jaghu. Zid il-kannella, l-imsiemer tal-qronfol, il-qoxra tal-lumija u l-essenza tal-lew u l-vanilla. Halli l-borma ttektek ghal 15-il minuta. Nehhi minn fuq in-nar u halli t-tahlita tiksah? Ghaddi minn go passatur u ahzen go flixfun .

Biex isservi, poggi s-silg go tazza, ferra’ ftit ruggata, zid mgharfa halib tal-bott ghal kull tazza

Beneficci tal-lumi

Trade Enquiries:
Silver Spoon Sugar is available at Borg and Aquilina