infusedoil.jpg

Tista ssegwi Lea’s Good Food Everyday fuq Smash TV u fuq il-pagna ta’ facebook

Zejt tat-tewm, lumi u żagħfran tal-indja

Trade Enquiries:

Filippo Berio Olive oil by Rimus Group

Fresh Fruit and vegetables by Big Fresh Mosta, Oscar’s Fruit and Vegetables Rahal Gdid u Barbuto [organic]

Advertisements