pork masala

Tistaw issegwu Lea’s Good Food Everyday fuq Smash TV u l-pagna ta’   facebook

 

Flett tal-majjal bil-faqqieh

Trade Enquiries:

Oxo Stock Pots, Melh minn Saxa ghand George Borg Ltd

President Butter & Cream, Bertolli Olive Oil minn Rimus Group

Haxix u frott frisk minn Big Fresh Mosta, Oscar’s Fruit and Vegetables Paola u Barbuto [organic]

Majjal ta Malta minn D Meats ghand Carters Supermarket Tarxien/Rahal Gdid

 

 

Advertisements