Bejtiet ta’ ċikkulata tal-Ghid

Easter nests with chocolate cornflakes 2.jpg

100g ċikkulata

50g butir [margarina vegan ghal dieta vegan]

mgharfa għasel [agave ghal vegan]

150g cornflakes, organiċi u mingħajr glutina, jew bran flakes

Taħlita ta Easter eggs u dekorazjonijiet

easter nests with chocolate cornflakes 4.jpg

Ta’ malajr u effettivi, dawn il helu huma hielsa mill glutina u lattozju u jistgħu jiġu ppreparati fl- aħħar minuta u ffriżati sakemm ikunu meħtieġa, imbagħad imżejjnien bil-bajd tal Ghid u dekorazjonijiet ohra

Nuza kornflejks organiċi ħielsa mill glutina u ċikkulata ħielsa mill ħalib u lattozju u mingħajr zokkor miżjud.  Tista wkoll tuza il branflejks minflokk il kornflejks.

easter nests with chocolate cornflakes 6.jpg

Kisser c-ċikkulata u poġġiha go skutella kbira mal-butir jew margerina u għasel jew agave.

Poġġi lis skutella fuq banju marija u ghamel cert li ma tmixxs ma l ilma.   Ħawwad l-ingredjenti sakemm il-ċikkulata u l- butir jdub u jidher konsistenti.

Neħħi l-iskutella mis-sħana u żid il-kornflejks jew branflejks. Ħallat sakemm il-kornflejks jew branflejks huma kollha miksija bit-taħlita ta’ ċikkulata.

easter nests with chocolate cornflakes 8.jpg

Ipprepara landa tal muffins bil papercases jew iski il landa kollha bil stretch and seal u ghafas fuq ispazji tal muffins halli tiehu l forma.

Aqsam it-taħlita fi 12-ispazji u uza mgħarfa biex tagħfas l-isfel u tagħmel indentazzjoni fin-nofs ta’ kull bejta ta’ ċikkulata.

easter nests with chocolate cornflakes 9b.jpg

Poġġi il landa tal muffins fil-friġġ għal ftit sigħat. Meta jaqdu sew qaxxar il muffin cases jew is stretch and seal mic cikkulata.  Irranġa l-bejtiet fuq pjanċa dekorattiva u poġġi l-bajd tal-Għid u dekorazjonijit  f’kull bejta.

Trade Enquiries: Rimus Trading Agency