Zeppoli ta’ malajr ta’ San Guzepp bil-milli tal irkotta

zeppoli 2.png

Zeppoli ta’ San Guzepp

Għamilt dawn iz-Zeppoli s-sena l-ohra għal festa ta’ San Ġużepp.

INGREDJENTI

kikkra dqiq self raising

3 magharef zokkor jew stevia

nofs kuccarina trab tal­ kannella

ftit qtar tal-vanilla

110gr butir

niskata melh

kikkra ilma

4 bajdiet

zejt biex taqli

ghasel u qoxra ta’ laringa mahkuka

 

Milli

250g Irkotta
75g cikkulata sewda jew chocolate buttons
Vanilla
50g konfettura
50g lewz mqatta
75g krema

Żejt għall-qali
Icing sugar ghal wicc

F’kazzola hallat il-­butir, il-melh, zokkor u ilma fuq nar moderat. Gibu jaghli u zid il­ vanilla, nofs il qoxra ta lumija mahkuka u l=kannella. Nehhi l-kazzola minn fuq in-­nar u zid id­-dqiq. Erga’ poggiha fuq in­-nar u hallat sakemm jifforma ballun, is-soltu xi 3 sa 5 minuti. Poggi t­-tahlita fi skutella u uza ‘mixer’ tal-elettriku (veloçità baxxa) u zid il-­bajd wahda wahda sakemm kollox jithallat. Halli t-tahlita tistrieh fil frigg. Ifforma l­blalen b’mgharfa jew bil­‘piping bag’ u aqli sakemm jihdu kulur sabih. Tella’ miz-zejt u poggihom fuq ‘kitchen towel’ halli tixrob ftit miz-zejt. Ferrex ftit ghasel fil wicc u qoxra ta laringa mahkuka jew imla b tahlita tal irkotta.

 

 

Advertisements

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s