Raw Soup shuna mill programm televiziv

raw soup product placement.jpg
 
Ghandek bzonn
 
6 weraq kale
6 weraq spinaci
ponn kosbor frisk
niskata kosbor niexef
kikkra halib tal cashew
nofs kuccarina zerriegha tal qanneb [hemp seeds]
1/2 sinna tewm
2 mgharef hafur
1cm bicca ginger
ponta ta kuccarina zaffran tal indja mahkuk
mgharfa zejt taz zebbuga
melh u bzar
nofs kuccarina agave
Ilma jekk hemm bzonn
Biex izzejen il wicc:
2 pitravi mqattajn dadi
zalza coronation jew tixtriha lesta jew taghmila billi thallat
mgharfa trab tal kari ma sitt mgharef yoghurt u sitt mgharef krema friska u melh u bzar.
melh u bzar
fjuri tal fidloqqom
Naddaf il kale u nehhi iz zokk tan nofs.  Qattaw bicciet.
Poggi l ingridjient kollha tas soppa go blender u idhon it tahlita sakemm tigi lixxa hafna.  Jekk hemm bzonn zid ftit ilma biex iggiba konsitenza kremuza hafna.
Ferra it tahlita tas soppa go borma u sahhan fuq nar gholi.  Ghoqod mas soppa ghax ghandek bzonn issahana minghajr ma thalliha tghali.  Kif tara li sahnet itfi n nar qabel ma tibda taghli.
Ferra is soppa go skutella biex isservi.  Zejjen il wicc billi tirranga b mod dekorativ il bicciet tal pitravi msajra u mqatta dadi zghar u il fjuri tal fidloqqom.  Fuq it televizjoni uzajt il coronation sauce lest biex inzejjen il wicc ukoll.  Dan tistaw tixtruh lest kif ghamilt jien jew tistaw taghmluh intom u ghandkhom ir ricetta mal ingredienti fuq din il pagna.   Jekk tixtiequ tistaw ukoll tieku s soppa minghajr ma zejnu l wicc.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s