Dan id dixx huwa bla glutina u ghandek bzonn:

500g flett ta sider ta tigieg
4 patata helwin (sweet potato) mdaqsin
3 mgharef dqiq tal qastan
nisktata trab tat tewm
nisktata nocemuskata
2 mgharef butir
1 basal ahdar (spring onion)
1/2 kuccarina trab tal kafe
2 mgharef zejt taz zebbuga
nofs kuccarina zafran tal indja mahkuk
mgharfa ghasel

Tursin mqatta biex izzejen
Bzar izwed midhun

Ahsel is sweet potatos u bil qoxra b’kolox poggihom gol microwave ghal 7 minuti. Dawwarhom u poggihom ghal 5 minuti ohra.  Hallihom jiksu ftit u qaxxarhom.  Zid mgharfa butir, mgharfa zejt taz zebbuga, zafran tal indja mahkuk, melh u bzar u immaxjhom.

Qatta il flett ta tigieg go bicciet zghar.  Ghamel tahlita ta dqiq tal qastan,  nocemuskata mahkuk, trab tal kafe, melh u bzar u iksi il bicciet ta tigieg fit tahlita miz zewg nahat.

Sahhan il butir go tagen kbir fuq nar baxx.  Qalli l bicciet ta tigieg zghar fuq kull naha.  Poggihom fuq kitchen towel biex tassorbi l xaham zejjed.

Go l istess tagen, sajjar is spring onions fuq nar baxx.  Zid it trab ta tewm u l ghasel, melh u bzar.  Sahhan.  Fuq dixx tal forn mdellek bi ftit zejt taz zebbuga, poggi il patata helwa maxx u irranga it tigieg fuqu.  Ferra it tahlita tal ghasel fil wicc u poggi taht il grilja ghal 5 minuti. Fil wicc ferrex ftit tursin frisk u bzar iswed midhun. Halli d dixx jistrih ghal 5 minuti u servi.

Trade Enquiries:

Tigieg Falzon Butcher Rabat offering delivers anywhere in Malta, telephone  2145 4018
Ghasel minn 3 leaves by J Calleja Import Export
Dqiq tal Qastan minn Le Farine Maghiche, P J Sutters
Haxix minn Big Fresh Mosta
Hwawar niexfa minn Schwartz, P J Sutters

Advertisements