Ricetta televiziva: Taco Party

mexican 9 h illumina.jpgTacos

It tacos huma dixx Messikan tradizzjonali magħmul minn tortilla tal qamħ mitwija madwar il milli. Il mili jista jkun ta ċanga, majjal, tiġieġ, frott tal-baħar, ħaxix u ġobon u generalment hija mjittiekka mingħajr utensili.  Isservi t tacos is soltu bil kontorni ta zlazi, chili, avokado  jew guacomole.
Għal- mili ta taco :
kuccarina żejt taz zebbuga
1/2 kikkra basal imqatta
500g kapuljat ta canga
200g polpa ta tadam
1/2 kikkra qamħ helu jekk trid (sweetcorn)
1/2 kikkra kidney beans (fil programm illum uzajt adzuki beans)
pakett hwawar ta tacos jew 1/4 kuccarina chili powder
1/4 kuccarina kemmum
niskata bzar iswed
Melħ
Pakett tortillas (crispy)
nofs kikkra gobon mahkuk
nofs kikkra hass mqatta
Sour cream jew jogurt ghal wicc jekk trid
avokado mqatta
Saħħan iz zejt fit tagen
zid il basla u aqli hafif.  Sid ic canga u sajjar sakemm tigi kulur debhi.
Zid l il kidney beans, il hwawar, il kemmun, il melh u bzar,s sweetcorn u l polpa ta tadam u sajjar ghal hames minuti ohra.
Sahhan it tortillas go forn shun 200C ghal ftit minutu
Poggi il hass, il gobon u l avokado mqatta go tlett sjuni.
Poggi t tahlita tal laham go dixx kbir
nhobb nservi dawn id dixxijiet fuq il mejda u kulhadd jaghmel it tacos tieghu.
 
Insalata Messikana
 
mgharfa żejt taż-żebbuġa
1½ kikkra qamh bulgar msajjar
12 cherry tomatoes, jiena nuza varjeta homor u sofor
kikkra sweetcorn ifrizat
kikkra fazola sewda
basla zghira mqatta dadi zghar u msajra
nofs kikkra cheddar isfar
½ kikkra kosbor frisk mqatta bicciet zghar
3 mgharef hwawar ta tacos mill kit messikan
meraq ta nofs lumija jew xkomp
2 mgharef żejt taż-żebbuġa
melħ u bżar tal-gosti
1 avokado
Poggi l qamh bulgar go skutlella.  Zid ic cherry tomatoes mqatta bicciet, is sweetcorn, il fazola sewda, il basla msajra, nofs il kosbor frisk, il hwawar ta tacos, il meraq ta lumija jew xkomp u iz zejt taz zebbuga.  hawwad gentilment.  Zid il qamh bulgar, il gobon cheddar u hawwad gentilment. Zid il melh u bzar uhawwad.  Irranga fuq platt biex isservi.  Qieghed il avocado mqatta slajcis fil wicc u poggi aktar hwawar friski.
 
guacamole

guacamole

Guacomole
 

żewġ avocados imqaxxra u mqatta’

żewġ lumijiet żgħar ta’ Malta magħsur jew waħda kbira

nofs basla żgħira

mgħarfa chili flakes

żewġ mgħaref yoghurt

nofs sinna tewm

niskata kosbor

niskata melħ

mgħarfa żejt taż-żebbuġa

Ħallat kollox flimkien u idħonhom minn liquid iżjed jew hand blender. Jekk ma għoġbokx xi ingredjenti. Ħallih barra, xorta tajjeb jiġi. Il-konsistenza ta’ dips bl-avocado hija vera kremuża u delizjuża.

mexican-2-illumina

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s