Din ir ricetta hija vegan, bla prodotti ta halib.

Ghandek Bzonn:

2 kikkri ilma

1/4 kuccarina zafran tal indja mahkuk

1/4 kuccarina ginger frisk mahkuk

6 mgharef halib tal lewz

niskata vanilla

mgharfa maple syrup jew agave [jew ghasel mhux vegan]

Go kazzola zghira poggi il ilma, il vanilla, iz zafran tal indja u l ginger u gib il ilma jghali.  Naqqas n nar u halli il kazzola ttektek ghal 4 minuti.    Nehhi minn fuq in nar u zid il maple syrup, agave jew ghasel.  Ghaddi minn passatur u servi u biex isservi shun ferrah go tazza u zid il halib tal lewz..  Jekk trid ix xarba kiesha poggi gol frigg qabel ma saffiha mill passatur u halliha anke ghal lejl.  Servi bil Ginger Carbonated Drink Naturali u ftit silg.

Beneficcji: Zafran Tal Indja

Ghaliex Ginger?

Trade Enquiries:

Fresh Ginger u turmeric, Big Fresh Mosta 356-2141 9026

Vanilla pod , Alpro Almond Milk, Agave,  Whole Earth Ginger Fizzy Drink,  Good Earth Telephone 356-21431309

Advertisements