Spelt flour: Ghaliex?

  • tabella dqiq spelt

Good Food Everyday jixxandra kuljum 10am, 4.10pm u 9pm fuq Smash TV.  Tistaw issegwu wkoll il pagni ta Good Food Everyday fuq l Orizzont ta nhar ta Erbgha u nhar ta Sibt u bl Ingliz fuq the Sunday Times of Malta u http://www.goodfoodeveryday.wordpress.com

 

Blalen tal Energija miksija bil gunglien

Għandek bżonn:

2 kikkri tamal

2 kikkri coconut

kikkra pruna niexfa

kikkra tin imqadded

1/2 kikkra pasolina

1/4 ta’ kikkra Ä¡unÄ¡lien

żewġ mgħaref għasel jew agave

1/2 kikkra lewż

1/2 kikkra ħalib tal-lewż jew buttermilk (almond milk jew buttermilk)

(biex trembel il-blalen għandek bżonn żewġ kikkri ġunġlien u żewġ kikkri coconut),

Metodu:

Qatta’ l-ingredienti kollha. Ħallat kollox f’bieqja u ħawwad sew f’food processor. Rembel it-taħlita fi blalen żgħar. Iksi żewÄ¡ dixxijiet bil-karta għall-forn. Tista’ trembel nofs il-blalen fil-Ä¡unÄ¡lien u n-nofs l-ieħor fil-coconut, skont kif tiggosta. PoÄ¡Ä¡ihom fil-friÄ¡Ä¡. Tista’ anke tiffriżahom.

Tistaw issibu l-pagna ta’ Good Food Everyday fuq il facebook u ssegwu l-programm televiziv kuljum fuq Smash TV

 

Intervista: Peggy Porschen

Brilliant Baking Peggy Porschen

Din hija parti minn  intervista mal-artista tal-kejkijiet famuża Peggy Porschen. Din is-sena kelli l-unur li ricetti tal-kejk tieghi dehru  gewwa fuq l-istess rivesta fl-Ingilterra kif ukoll fuq l istess qoxra fejn derhet Peggy Porschen bi tisjir taghha

Peggy Porschen l-ewwel marret tgħix l-Ingilterra mill-Ä ermanja biex tagħmel kors tat-tiżjin tal-kejkijiet.  Il-wirt Ä ermaniż tagħha għadu evidenti f’Ä‹erti riÄ‹etti li tuża bħall-Kejk Black Forest, cupcakes tal-Apfel Studel li jinbiegħu fil-ħanut Peggy Porschen Parlour li fetħet fil-qalba ta’ Londra fl-2010 u fejn l attenzjoni tmur għall-freskezza, it-togħma u biex il-ħami jkun perfett. Imma għalkemm hija influwenzata mill-wirt Ä ermaniż tagħha, il-kejkijiet u l-ħanut huma tipikament Ingliżi.

Peggy għamlet kejkijiet għal ħafna nies famużi madwar id-dinja imma taħseb li l-akbar sfida tagħha kienet kummissjoni mingħand Elton John li kienet li tagħmel 550 kejk fil-forma ta’ bajda Faberge taÄ‹-Ä‹ikkulata, kollox magħmul bl-idejn, għal ballu privat li kellu għal ħbiebu bit-tema White Tie and Tiara ball. Din il-biÄ‹Ä‹a tax-xogħol kellha bżonn aktar minn 1,400 biÄ‹Ä‹a Ä‹ikkulata fl-eqqel tas-sajf.

Peggy tgħid li Ä¡iet ispirata biex tibda taħmi għax kull sena f’għeluq sninha bħala tifla, il-familjari tagħha kienu jagħmlulha kejk kbir mill-isbaħ għax il-Ä ermaniżi tant iħobbuhom il-kejkijiet u l-ħelu. Dejjem tiftakarha taħmi ma’ ommha speÄ‹jalment fil-Milied: dik ir-riħa speÄ‹jali tal-pastarjali li tant iħobbu l-Ä ermaniżi. Professjonalment Peggy bdiet taħmi l-kejkijiet tagħha kif ukoll għall-ħbieb u l-familjari fl-istess żmien li kienet taħdem bħala flight attendant mal-Lufthansa u dak iż-żmien għamlet kejk għat-tieÄ¡ ta’ waħda mill-kollegi tagħha u tant faħħruha li ddeÄ‹idiet li tibda l-ħami bħala professjoni.

Peggy għandha wkoll l-akkademja tal-kejkijiet fil-qalba ta’ Londra b’firxa kbira ta’ korsijiet u klassijiet differenti għal kull livell ta’ profiÄ‹jenza. Tieħu pjaÄ‹ir wisq bil-kisbiet tal-istudenti tagħha u titgħaxxaq tara t-talent ta’ ħaddieħor. Peggy tqassam il-Ä¡urnata tagħha bejn il-kÄ‹ina u l-uffiÄ‹Ä‹ju tagħha li huma fl-istess binja Ä¡o Londra. Fl-uffiÄ‹Ä‹ju taħdem fuq disinji Ä¡odda  u fil-kÄ‹ina taħmi u żżejjen mat-tim ta’ speÄ‹jalisti li kollha joffru talenti differenti. Għandha impjegati magħha Pastry Chefs li għandhom il-Michelin Stars, furnara Ä ermaniżi ta’ xogħol artiÄ¡janali kif ukoll artisti taz-zokkor mill-Ä appun. Il-ħin favorit tagħha fil-Parlour huwa wara t-tlieta u nofs ta’ waranofsinhar meta jispiÄ‹Ä‹aw l-iskola t-tfal u l-ħanut jimtela b’dawn it-tfal li huma l-klijenti favoriti tagħha.

Peggy għamlet ukoll il-kejk tat-tieÄ¡ ta’ Stella Mc Cartney.

Nirringrazzja lil Peggy Porschen u lill-pubblikatur tiegħi ġo Londra Dave Sharpe.

Dan l-ariklu l-ewwel deher fuq il gurnal l-Orizzont.