Muffins tac-cikkulata

250g Dqiq self raising

Kuccarina Bikarbonat

75g trab tal kokodina

niskata trab tal-kafè

niskata trab tal-kannella

niskata melħ

200g zokkor ismar artab

70g margarina

30g spread tac-cikkulata

3 bajd

Mgharfa Ħall tat-tuffieħ

Għal wicc

400g Cikkulata Sewda

2 mgharef zejt taz zebbuga

Ċirasa friska jew glacé

1. Sahhan il-forn għal 160 C

2. Ipprepara landa tal-muffins bil papercases

3. Għarbel darbtejn id-dqiq, zid it-trab tal-kawkaw, il-bikarbonat, il-kannella. Żid il-melħ u hallat

4. Poġġi l-ingredjenti kollha go skutella waħda u uza magna tal-eletriku biex tħabbat t-taħlita għal minuta.  Waqqaf il magna u uza spatula biex tnaddaf il-ġnub ta ‘l-iskutella. Erga ħawwad bizzejjed biex it-taħlita tkun konsistenti imma tħawwadx iz-zejjed.

 5. Uża kuċċarina biex timla l-papercases fid dixx tal-muffins u poġġi fil-forn biexgħal 25 minuta.

6. Ħalli l-muffins jikshu kompletament qabel ma tiksihom biċ-ċikkulata skura mdewba.

Dewweb ic-cikkulata skura fil microwave u Żid iż-żejt taż-żebbuġa, kuċċarina kulldarba u ħawwad sakemm tigi tleqq.

 Ħalli c-cikkulata toghqod għal 5 minuti u iksi il wicc tal muffins billi tferra c cikkulata bil-mod fuq il-wicc. 

https://leahogg.com/2018/11/23/quick-and-easy-chocolate-muffins

Advertisements

Sandwich Bake


Din ir-ricetta perfetta biex tuza s-sandwiches li jifdal wara xi party u ma’ jinhela xejn!

Ghandek bzonn

Dixx tal forn ippreparat bl-isprej tal-hami

Sandwiches, perżut u ġobon jew dak li jkollok
6 bajd ghal dixx ta 26cm
125ml xorrox tal-butir [buttermilk]
250ml Jogurt Grieg
250g ġobon ħieles mill-lattożj
ftit paprika affumigata
niskata nocemuskata
Melh u bzar
Ghal wicc:
nhobb naghmel 100g cornflakes imfarrak biex jigi crunchy!

Ipprepara l-sandwiches fuq id-dixx tal-forn. Habbat il-bajd, ix xorrox tal butir [buttermilk], il-jogurt Grieg, il-ħalib u nofs il-ġobon, Nocemuskata, paprika affumikata u l-melħ u l-bżar u poġġihom fuq il-sandwiches. Jekk ghandek il hun ħallihom joghqodu għal siegħa.

Sahhan il-forn għal 180C. Ifrex il-Bqija tal-ġobon fuq il wicc u zid il cornflakes mfarkin fuq il wicc. Sajjar fil forn ghal 40 minuta. Servi shuna jew kiesha.

I use eggs by Big Fresh, olive oil by Filippo Berio, lactose free cheese Baronesse by Fior di Vita, bread by Jespers The Danish Bakery and kitchenware by K & Co.

Insalata tal-kale, rummien u lewz pekan minn Antida

Insalta ta’ Antida, healthy wisq u tista taghmila malajr hafna:

1/2 kikkra ġewż pekan
1/2 basla ħamra żgħira
75g kale
1 Rummien żgħira
150g Ġobon fetta
2 mgharef tursin frisk
wheat grass


Farrak jew qatta 'l-ġobon tal-feta. Qaxxar r-Rummien u żommha lagemba. 
Qatta t-tursin. Neħħi z-zkuk tan-nofs mill-kale u qatta l-weraq f'biċċiet ta 'daqs tal-gidma.Qaxxar il-basla vjola u qattaw go slajcis u xarrabhom fl-ilma kiesaħ biex tneħħi t-toghma pikkanti. Irranga l-insalata billi tqiegħed il-weraq tal kale, it-tursin, is-slajcis tal-basal vjola fi skutella. Fuqhom poggi il-wheat grass u zid il gobon feta l-gobon feta u l gewz. Ferrex ir-rummien fil-wicc.


il wheat grass ta’ Antida

Ghamel id-dressing billi thallat 3 mgharef zejt taz zebbuga, 2 mgharef hall ta tuffieh, mgharfa dijon mustard u 2 mgharef ghasel.  Zid ftit melh u bzar u hawwad flimkien.  Ferrah fuq il-insalata u servi.

For the recipe in English click here

Puddina tat-tuffieh u l-lewz [gluten free]

Pippa almond apple pie 3.jpg

Isservi 8

Ingredjenti

 • 1½ kg tuffieh tat-tisjir
 • 75g zokkor ismar
 • 200g lewz imqaxxar u mithun frisk
 • 200g butir, li tkun hrigtu minn qabel biex jirtab
 • 150g zokkor
 • 2 bajdiet, imhabbtin
 • Nitfa kannella

Metodu

 1. Qaxxar u qatta’ t-tuffieh.
 2. Poggihom f’targen kbir maz-zokkor ismar, il-kannella u madwar zewg mgharef ilma u hallihom fuq in0har sakemm jirtabu u jsiru kannellin.
 3. Poggihom go dixx tal-forn li tkun dlikt bil-butir u ppressahom fil-qieh.
 4. Saddattant, f’recipjent iehor hawwad il-butir u zokkor flimkien sakemm jirtabu sew u jkollok tahlita tajba.
 5. Bil-mod zid il-bajd imhabbtin ftit, ftit, imbaghad zid il-lewz mithun u kompli hawwad.
 6. Qassam din it-tahlita fuq it-tuffieh u llixxa l-wicc billi tuza mgharfa tal-injam maqluba.
 7. Sajjar f-forn imsahhan minn qabel ghal temperature ta’ 180C, ghal madwar 45 minuta sakhemm il-wicc jiehu kulur dehbi.
 8. Sserviha shuna bil-krema friska.

For the recipe in English click here

Kif Tahzen it-tuffieh

Photos: Gino Galea and Rachel Zammit Cutajar

Kif issajar l-spalla tal-majjal?

Sar popolari ħafna f’dawn l-ahhar snien il-‘pulled pork’ u jekk trid tagħmlu d-dar, wahda mill aqwa qattagħt għal dan id-dixx huwa is-spalla tal-majjal. Hija bicca laħam kbira u ghalekk tieħu ftit itwal biex issajjara, iżda ir-risultat jekk tiehu pacenzja u ssajar bil-mod huwa ta’ laħam tari ħafna b’togħma eccilenti. Nipreferi biex naghmel il-‘pulled pork’ nuza is spalla b’ghadma fiha. Il-boneless tajba biex timlija jew bil kapulajat, hwawar u hawn min jhobb per esempju jagħmilla il-bajd iebes qabel ma trembila u taħmiha.

Qatgħat bla għadam jistgħu jiġu mqattajn slajcjati anke meta jkunu kesħin u jintuzaw bħala mili tas-sandwiches. Nħoss ukoll meta tħalli l-għadma fuq il-laħam jigi aktar ‘moist’. Biex tikkalkula għal jekk is-soltu ghandek bicca majjal ‘boneless’ li tizen bejn 1-3 kilos, jekk se tuza il-majjal bl’ għadma u trid trendi l istess ammont ta’ laham, ghandek bzonn bejn 2-4 kilos ta laħam bl’għadma fuqa. Din, meta tneħħi l għadma u tqattaha ‘shredded’ bħala pulled pork trendi daks 10 kikkri ta’ laħam shredded jigifieri jkollok ħafna xi tqassam.

Għandek nofs ta’ nhar tistenna biex is-spalla tal majjal issir bil-mod, bl’ uzu ta temperatura baxxa ghal zmien twil. U dan il process jagħmlu moist. Jekk issajru fuq nar għoli s-spalla se tigi xierfa. Meta issajr il-laham tal-ispalla il-gelatina u l-collagen fil muskolu jinħall u ghalhekk il-laham jirtagħab u din il-gelatina li tinħall b’ temperatura baxxa u stabli u zzomm il-bicca tal-la-am niedja. It tisjir tal-ispalla ma’tistax tagħaġila

Tista wkoll tuza is-slow cooker biex issajar is spalla bil-mod imma b’ dan il-metodu ma’ jkollokx qarquca [crackling] għax se jkollok bzonn izzid il likwidu, tip ta brodu jew stokk sabiex il-laħam jkun parzjalment mgħaddas u l majjal jsir tant morbidu li tista litteralment tuza furketta u il-laħam jaqa bicciet minn fuq l għadma.

X’għandek tagħmel bl ‘ispalla tal-Majjal ?
Aħseb bil-quddiem biex din il-bicca majjal li jkollok tispicca f ikla incredibli. Immarina bil-hwawar li se jagħmlu differenza fit-toghma u l-hwawar tista zzewaqhom b hafna modi differenti. Uza tahlita ta frisk u niexef, uza l-ħall ta tuffieħ jew balsamiku meta timmarina u naqra għasel kif ukoll il-melħ.
pulled pork 1

Apparti milli tagħmel il-pulled pork sandwiches tal-majjal tista izzid dan il-majjal msajjar ma xi platt għagin, ross, froga, tista tagħmlu stuffat, zzidu fit-torti u fuq xi pizza ukoll. Tista tagħmel festa messikana u tixtri dawn il ‘kits’ lesti bi tacos fihom u tuza il-laħam tal ispalla tal-majjal msajjar, bl insalati u ftit dips. U l ghazla x tista tagħmel ma’ tispicca qatt. Jekk se tagħmel xi dixx orjientali uza l-left overs tal-pulled pork biex tagħmel egg fried rice. Tista ukoll tifrizah f’ porzjonijiet wara lo ssajru u tqattaw u tuzah ghal packed lunches ta’ fuq ix-xoghol jew ghal-iskola.

Churchill master butchers logo

pulled pork in a slow cooker

Insalata tas-spourting seeds

1 daikon żgħir jew nofs wieħed kbir
1 tadama kbir
20g tursin
20g kosbor frisk
10g nanniegh frisk
1 zunnarija kbira jew tnejn żgħar
kaxxa zghira zerriegha bl’ għeruq tan-nebbieta [sprouting seeds]
70g weraq tal-ispinaċi
30g faqqiegħ
1/2 gidra
Għad-dressing
1 kuċċarina zerriegħa tal-kemmun imfarrak
melħ u bżar
2 mgharef ħall tat-tuffieħ tas-sidru
2 mgharef żejt tal-ġirasol
1/4 qoxra tal-gir

Ghamel ‘dry roast’ biz-żerriegħa tal-kemmun go tagen xott fuq nar gholi.

Ipprepara l-ħxejjex. Tista ‘tħalli l-ġilda fuq id-daikon jew titqaxxar skond il-preferenza tiegħek. Imbagħad aqsamha. Qaxxar il-gidra u z-zunnarija u qattahom slajcis.

Imsaħ it-tadam, il-faqqiegħ u l-ispinaċi.

Uża sikkina mezzaluna biex taqta nofs il-weraq tat- tursin frisk, kosbor u nanniegh. Ħalli n-nofs l-ieħor f’biċċiet ikbar

Ipprepara dressing sempliċi billi tħallat il-ħall ta ‘sidru tat-tuffieħ, żejt tal-ġirasole u melħ u bżar. Uża whisk biex tħallatha. Żid il-qoxra mahkuka tal-ġir, it-tursin mqatta ‘b’mod fin, in-nanniegh u l-kosbor u fl’ahhar iż-żerriegħa tal-kemmun imfarrak u ħallat mill-ġdid.

Irranġa l-ħxejjex ippreparati fuq il-platt magħżul tiegħek. Imbagħad fuq nett żid il-bqija tat-tursin, il-kosbor u n-nagħniegħ u is-sprouting seeds.   Eżatt qabel ma sservi żid il-dressing u hallat.

Xin hu Daikon ?

 

For the recipe in English click here

Fotografija Rachel Muscat

Qed nuża Apple Cider minn Kuhne u Golden Drop Oil tal-ġirasole minn Quality Foods Marketing, żerriegħa tal-kemmun, melħ u bżar minn Lamb Brand u ħxejjex minn Big Fresh Mosta

This slideshow requires JavaScript.